A munkavégzési területek auditálásakor, legyen az a világ bármely pontján, a szakértők a következő 7 biztonsági kockázat közül szoktak a leggyakrabban egyet vagy többet beazonosítani.

Magasban való munkavégzés

A zuhanásos esetek a munkahelyi halálos kimenetelű balesetek egyik vezető oka és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA) sztenderdjeit egyik leggyakrabban pont az állványozás és a létrázás területein nem tartják be.
A munkáltatók lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy zuhanás elleni védelmet kell biztosítaniuk, vagy a munkavállalók a védőfelszereléseket nem hordják megfelelően. Néhány munkáltatónak még írott zuhanásvédelmi eljárása sincs. A munkáltatóknak be kell azonosítaniuk minden olyan helyszínt, ahol zuhanásvédelem szükséges és képezniük kell a munkavállalókat. Néhány helyszín igazán meglepő lehet, így munkahelyi biztonsági szakemberek bevonása ajánlott.

Rendezetlen munkakörnyezet

Amikor mindenféle lim-lomok zárják el a menekülési utakat, a folyósokat és vészkijáratokat az a rendezetlenségre utal a munkahelyen. A lim-lomok, a kifolyások vagy az állóvíz mind okozhat megbotlást, elesést és elcsúszást. A szakemberek javasolják, hogy minden egyes műszak végén vagy egy péntek délutánon különítsünk el néhány percet arra, hogy rendet rakunk, mielőtt távozunk a munkahelyről.
Egy másik gyakori kockázat. A raktárépületben túlpakolják az árukat és így túl közel kerülnek a sprinkler fejekhez, ami csökkentheti a tűzoltás hatékonyságát vészhelyzet esetén.

Elektromos kábelek – hosszabbítók

Rengeteg elektromos kockázat a hosszabbítók helytelen használatára vezethető vissza. A helyszíni ellenőrzések során rengetegszer látni 4-5 hosszabbítót is egymásba fűzve. Fontos szempont, hogy míg a hosszabbítók hasznosak lehetnek átmeneti áramellátásra sok esetben, a hangsúly az átmenetiségen van; ugyanis, amikor ezeket már hetek vagy hónapok óta használják, akkor az már nem minősül átmeneti használatnak és megszegi az OSHA iránymutatásait. Ha a hosszabbítók nem átmeneti megoldásként kerülnek felhasználásra, akkor a munkáltatóknak meg kellene fontolniuk, hogy egy villanyszerelővel kiépítessenek egy vezetéket és konnektort.

A földök fekvő hosszabbító kábelek botlási kockázatot is jelentenek, valamint ha közlekedés is átmegy rajtuk, pl. villástargonca, akkor a szigetelés is elkophat és megrázhatja a dolgozókat. Amikor több hosszabbító van egymásba fűzve, számolni kell a vezetékek túlhevülésével és potenciális tűzveszéllyel is.

Villástargoncák

A legnagyobb munkahelyi kockázat a villástargoncák használatával összefüggésben az, ha a munkavállalók kényszert éreznek arra, hogy gyorsan dolgozzanak. Ez gyakran arra készteti a munkavállalókat, hogy rövidebb utakat válasszanak: túlsúlyos rakománnyal vezetnek vagy egyszerre több mindenre figyelnek. Az eredmény pedig ütközés, károkozás vagy egy másik dolgozó megsérülése lehet.
Az ilyen esetekben a munkáltatók gyakran a munkavállalót hibáztatják, pedig a kiváltó ok gyakran rendszerszintű: nincs elég ember vagy villástargonca az árumennyiség mozgatására.

Kizárás/kitáblázás

A megfelelő kizárási/kitáblázási eljárások segíthetik súlyos sérülések megelőzését, de csak akkor, ha ezeket az eljárásokat be is tartják.
A kizárási/kitáblázási eljárások megszegése gyakran a következő három okra vezethető vissza:
Önteltség
Sietség a munka befejezésében
A berendezés működésével kapcsolatos ismeretek hiánya
A munkáltatóknak képezniük kell a munkavállalókat a kizárásról/kitáblázásról és biztosítaniuk kell, hogy megfelelően képzettek legyenek az eljárások végrehajtásához.

Vegyi anyagok

A vegyszerek költségesek lehetnek és a munkavállalók néhány iparágban lehet, hogy sosem tudják előre, mikor lesz újra szükségük egy bizonyos vegyszerre. A szakértők szerint ez a gondolkodásmód azonban komoly kockázatokhoz vezet, mivel mielőtt észbe kapnának több száz vegyi anyag fog ott állni a polcokon. Ami kezdetben csak egy kis 5 grammos üvegcsének tűnik, idővel instabillá válhat, például az éter kb. 1 év után robbanékony peroxiddá bomlik le.
A szervezeteknek szigorú ellenőrzési rendszert kell fenntartaniuk arról, hogy milyen vegyszereket vásároltak és használtak fel. Az OSHA kockázatok kommunikációjáról szóló sztenderdje is előírja a létesítmények számára, hogy minden termékről naprakész nyilvántartást vezessenek. A veszélyes anyaghoz tartozó biztonsági adatlapokat beszerezzék. A lejárati dátumig a terméket vagy fel kell használni vagy megfelelően meg kell tőle szabadulni.

Zárt terek

Minden olyan hely, amit nem emberi tartózkodásra terveztek és alakítottak ki, az abban való munkavégzés, behajlás zárt térben való munkavégzésnek minősül. Ezekben a munkaterekben végzett tevékenységek veszélyes munkafolyamatoknak minősülnek, ezért fokozott figyelmet, előkészítést és szervezési intézkedést igényelnek. A szakértők szerint a legtöbb tragédia amiatt történik, mert a munkáltató nem végezte el megfelelően a kockázatok felmérését és a tervezési folyamat sem volt kellően körültekintő.