TŰZVÉDELEM

TŰZVÉDELEM

A munkavédelem mellett cégünk másik alappillére a komplex tűzvédelmi szolgáltatás. Megrendelőink részére a szakág teljes palettáját kínáljuk.

Számos referenciával rendelkezünk a tűzvédelmet érintő használati szabályok meghatározásában, tervezésben, kivitelezésben, felülvizsgálatokban, karbantartásokban és üzemeltetésében. Egyedülálló módon a tűzből való mentés, tűz esetén történő menekülést gyakorlására alkalmas pályát alakítottunk ki, amit megrendelőink aktívan használnak.


Tűvédelmi szabályzat készítése és folyamatos karbantartása, felülvizsgálat

A gazdálkodóknak – amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a robbanásveszélyes osztály besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken – Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.


Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.


Tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata

A tűzriadó terv elkészítése során a cél az, hogy mindenki biztosságosan kijusson a létesítményből. Konkrétan meghatározza tűz esetén a teendőket és a felelősségi köröket.


Tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása

Az oktatási tanagyag kifejezetten a helyi adottságok figyelembe vételével készül el, így a tűzvédelmi használati szabályok ismertetésével megakadályozható egy esetleges tűz kialakulása.


Tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása

Szolgáltatásunk biztosítja az éves ismétlődő és az új munkavállalóknak a tűzvédelmi oktatást. Minden oktatásról nyilvántartást készítünk.


Tűzjelzés módjának meghatározása

Jelentős gazdasági és egyéni érdekek fűződnek ahhoz, hogy a keletkezett tűzről jelzés útján a tűzoltóság időben tudomást szerezzen. A tűz keletkezése és az oltás megkezdése között eltelt idő döntő befolyással van a tűz kiterjedésére, kifejlődésére és a keletkezett kárérték nagyságára. Szolgáltatásunk segít meghatározni erre a legalkalmasabb eszközt.


Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, karbantartása

A beépített tűzvédelmi berendezések és a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata, karbantartása olyan ellenőrzési művelet, amely javítási műveletek nélkül, a hibák megállapítására és minősítésére irányul. Szolgáltatásunk a karbantartás során, a felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat megszünteti.


Tűzből mentés oktatása, gyakorlata füstteremben

Az oktatás mellet egyedülálló módon a tűzből való mentés, tűz esetén történő menekülést gyakorlására alkalmas pályát alakítottunk ki, amit megrendelőink aktívan használnak.


Zenés-táncos rendezvények engedélyeztetése

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Szolgáltatásunk elkészíti a tűzvédelmi biztonsági tervet és a dokumentációkat

Tűzvédelem

Tűzoltó vízforrások és beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata. Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés, jegyzőkönyv készítés.

A megrendelő teljeskörű képviselete hatósági ellenőrzés során.


Munkaterületek rendszeres ellenőrzése és az észrevételek jelzése

Képzet munkatársaink rendszeresen ellenőrzik a munkaterületeket, létesítményeket. Bejárás során észrevételeiket jegyzőkönyvbe írják, ha szükséges a hiányosságokat megszüntetik, kijavítják.


Tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésének megszervezése

Minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár tűzveszélyes tevékenységnek minősül.


Tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása

Különböző tűzveszélyes tevékenység során különböző védelmi felszerelések és előírások szükségesek. Szolgáltatásunk biztosítja ezeknek a feltételeknek meghatározását és a szükséges eszközöket.


Tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása és ellenőrzése

Minden tűzveszélyes anyagot külön eljárás alá kell vonni. Partnereinknek nyugodtak lehetnek, mert tudják, hogy a meghatározzuk a tárolási szabályokat, listázzuk és ellenőrizzük azt. A tárolási szabályokat az 2014/54.-es OTSZ írja elő.


Tűzvédelmi szabványossági mérések elvégzése


Tűzoltó készülékek és tűzcsap szekrények telepítése, javítása, karbantartása, időszakos jogszabályokban meghatározott módon ellenőrzése

Meghatározzuk egy létesítménynek szükséges oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségekeit. A tűzoltó készülékek alapkarbantartása mellet a közép és teljes karbantartásokat is elvégezzük, melyekről nyilvántartási naplót vezetünk.


Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, karbantartása

A beépített tűzvédelmi berendezések, fali tűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell, melyet szolgáltatásunk biztosít. A tűzoltó vízforrások karbantartása mellet javítását is elvégezzük, ezekről nyilvántartási naplót vezetünk.