Az alvállalkozó és a megbízó kapcsolata az egyik legfontosabb eleme minden üzleti modellnek. Mit is értünk alvállalkozó alatt?

A kifejezést azok leírására használjuk, akár egyénről, akár cégről van szó, akik számodra végeznek munkát, de nem munkavállalóid. Ez az üzleti viszony nagyon hatékony tud lenni, de számos kockázatot is rejt magában, főleg akkor, ha ezeket nem ismerik fel és nem kontrollálják.

Tekintsük át röviden a lehetséges előnyeit és buktatóit az alvállalkozói viszonyoknak.

Lehetséges előnyök: 

 • Speciális szaktudás és képességek behozatala a szervezetbe hosszú távú elköteleződések nélkül.
 • A költségek és a végtermékek az alvállalkozói szerződések esetében mind a két fél számára még azelőtt világossá válnak, hogy a szerződés életbe lépne.
 • Az alvállalkozói kapcsolatokat hosszú távon lehet fejleszteni és így az alvállalkozói stábot hatékonyan lehet integrálni a megbízó munkavédelmi folyamataiba.

Habár az alvállalkozók használatának jelentős előnyei vannak, a szervezet munkavédelmi rendszerét hozzá kell igazítani azon kockázatok kezeléséhez, amelyek így kerülnek a szervezeten belülre. A potenciális kockázatok között lehet: 

 • A megbízónál nem állnak rendelkezésére azok az erőforrások, amelyek az alvállalkozói tevékenységek hatékony menedzseléséhez szükségesek.
 • Az alvállalkozó további alvállalkozókat használhat, amelyről a megbízónak nincs tudomása. Ezek az alvállalkozók lehetséges, hogy nem állnak a megbízó szerződéses partnerének hatékony felügyelete alatt és így eltérhetnek a szerződésben foglaltaktól.
 • Az alvállalkozók lehet, hogy nem azonos szinten elkötelezettek a munkahelyi egészség és biztonság iránt, mint a megbízó.  
 • Az alvállalkozók lecserélhetik a tapasztalt munkatársaikat, akár a munkabiztonság szempontjából kritikus pozíciókban is anélkül, hogy a megbízót erről értesítenék.
 • Az alvállalkozók sokszor a legalacsonyabb ajánlati árral nyerik el a megbízást. Ez azonban lehet, hogy nincs összhangban az összesített munkahelyi biztonság és egészség terén mutatott teljesítménnyel.

Egy bizonyos méret felett a szervezetek számára kiemelten fontos, hogy megfelelő munkabiztonságot menedzselő rendszereket és folyamatokat működtessen. Ezen sztenderdek meg kell, hogy határozzák azokat a minimumfeltételeket, amelyet az alvállalkozóknak is teljesíteniük kell.

Ennek természetesen illeszkednie kell abba a keretrendszerbe, amelyben a cég felügyeli az alvállalkozói kapcsolatait és munkafolyamatait.

Minden ilyen rendszer a következő 4 fázisra osztható fel, amelyek mindegyikébe integrálni szükséges a munkahelyi biztonság és egészség szempontjait is:

 1. Alvállalkozói munkák tervezése
 2. Értékelés és az alvállalkozó kiválasztása
 3. Alvállalkozói feladatok felügyelete
 4. Az alvállalkozó teljesítményének áttekintése és értékelése

Kulcsfontosságú, hogy a megbízók tudatában legyenek annak, hogy az alvállalkozói tevékenységek majdnem mindig megnövelik a kockázati tényezőit a szervezetnek. Az alvállalkozókkal kapcsolatos munkahelyi biztonsági és egészségi kockázatok kezelése tehát egy fontos komponens kell, hogy legyen bármely szervezet számára.

Különösen igaz ez akkor, amikor nem sztenderdizált és a biztonság szempontjából kritikus tevékenységek kerülnek alvállalkozói megvalósítás körébe.