Archives for Egyéb

5 modell a munkahelyi biztonságról

Az egyes szervezetek munkahelyi biztonsághoz és munkavédelemhez való viszonya, fejlettségi szintje eltérő. Fontos a vállalat egészére felmérni azt, hogy a fejlődés mely szakaszában vannak annak érdekében, hogy a megfelelő cselekvési tervet és továbblépési irányokat ki lehessen alakítani. A cikkben 5 különböző modell kerül bemutatásra a reaktív állapotoktól kedve a prediktív állapotig.

Read more

6 biztonsági tipp a magasban való munkához

A magasban való munkavégzésnek speciális biztonsági és munkavédelmi előírásai vannak. Nagyon sok mindenre kell ügyelni, hiszen egyetlen apró hiba is végzetes kimenetelű balesetet tud eredményezni. Ezért kiemelten fontos a munkavállalóknak megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítani, és rendszeresen képezni őket. A cikkben 6 olyan biztonsági tippet osztunk meg, amely segítheti az elindulást ebben a komplex munkavédelmi rendszerben.

Read more

Ne feledkezz el róla: a home office-ra is vonatkozik a munkavédelmi törvény

A home office (távmunka) lehetősége – főként a szolgáltató szektorban – eddig is adott volt. Azonban a 2020-ban kezdődő koronavírus járvány felgyorsította a még vonakodó cégek távmunkára való átállását is. Azonban még mindig rengeteg olyan cég van, ahol nem tudják, hogy a távmunka típusú munkavégzésre is vonatkoznak a munkavédelmi előírások.

Read more

Ezekre fognak kiemelten figyelni a hatóságok a 2021-es munkavédelmi ellenőrzések során

Ezekre fognak kiemelten figyelni a hatóságok a 2021-es munkavédelmi ellenőrzések során

A munka- és balesetvédelem nem áll meg, ezért az új esztendő sem telhet el munkavédelmi ellenőrzések és munkavédelmi célvizsgálatok nélkül. Ennek okán legkésőbb január elején érdemes feltérképezni, hogy milyen iparágakra, illetve milyen védelemre szoruló munkacsoportokra fordíthat a hatóság kiemelt figyelmet 2021-ben. 

Read more

Hulladékgazdálkodás kiszervezése? 7 fontos tulajdonság, amit keress egy partnerben

A szervezeted hulladékgazdálkodásának kiszervezése sok előnnyel jár, főleg, ha a teljes folyamatot ellátó megbízható partnert sikerül találni. Ugyanakkor ezen alvállalkozó megtalálása sok butatóval járhat, ezért ebben az írásban azt a 7 legfontosabb szempontot szedtük össze, amit érdemes megvizsgálni a hulladékgazdálkodási partner kiválasztásakor. Ahogy látni fogjátok, egy igazán jól működő partnerrel még a működési költségeket is le lehet faragni és a szervezeted főtevékenységének hatékonyságát is lehet javítani.

Read more

Környezetvédelem a munkahelyen

Nem csak az otthoni, hanem a munkahelyi környezetvédelem is kiemelt figyelmet érdemel. Rengeteg olyan apróság van, amivel sokat tudunk tenni a környezetünk védelme érdekében. Ezek az apróságok általában azzal is járnak, hogy pénzt takarítunk meg. A cikkben néhány jó tanácsot szedtünk össze azzal kapcsolatban, hogy a munkahelyek mit tudnak tenni a környezetvédelem jegyében.

Read more

Hogyan kell megfelelően stabilizálni a létrát

Kevés olyan ember van, aki ne használt volna valaha létra. Jellemzően már gyerekkorunkban megismerkedünk ezzel a látszólag egyszerű eszközzel. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ne lenne veszélyes a létrával való munka. A cikkben azt járjuk körül, hogy milyen szempontokra kell odafigyelni ahhoz, hogy elkerüljünk egy esetleges zuhanásos balesetet.

Read more

Elég átfogó a munkavédelmi terved? Néhány dolog lehet, hogy még hiányzik


A biztonságnak minden vállalkozás számára kiemelt prioritással kellene bírnia. A munkahelyi biztonsági programok célja a balesetmentes környezet kell, hogy legyen. Ugyanakkor még ma is óriási költségeket tartanak nyilván, amikor a munkahelyi baleseteket veszik számba, ezek a költségek jellemzően a cégek profitját csökkentik, így a siker és bukás közötti különbséget is jelenthetik. A költségek másik oldalán pedig természetesen lehetnek sérülések, egészségkárosodás, akár halál is. Minden baleset megakasztja a munkafolyamatot, csökkenti a termelékenységet és rontja a munkahelyi hangulatot.

Read more

(Magyar) Tűz esetén szükséges intézkedések meghatározása és a menekülési terv kidolgozása

Tűz esetén szükséges intézkedések meghatározása és a menekülési terv kidolgozása
A tűz esetén alkalmazandó intézkedési és menekülési terv egy írott dokumentum, amely tartalmazza az összes munkavállaló által követendő lépéseket tűz esetén.
A létesítmény nagyságától és jellegétől függően szükséges kialakítani az intézkedési tervet és arról a munkavállalókat értesíteni, képezni. Bizonyos esetekben célszerű lehet meghatározott személyek kijelölése és képzése a menekülés lebonyolítására.
A tűz esetén szükséges intézkedések kidolgozásakor a következő főbb szempontok mérlegelése javasolt:
Menekülési stratégia meghatározása
Tűz felfedezése esetén szükséges cselekvés
Tűzjelző megszólalása utáni cselekvések kidolgozása
Tűzoltóság értesítése
Menekülési útvonalak beazonosítása
Tűzvédelmi felelős/megbízott kijelölése
Gyülekezési pont előre meghatározása
Tűzoltási eszközök rendelkezésre állása
Szükséges képzés biztosítása
Menekülési stratégia
Szükséges a menekülési stratégia meghatározása a beazonosított kockázatok és az alkalmazott tűzvédelmi megoldások figyelembevételével. A körülményektől függően lehetséges egyidejű evakuálás, vertikális vagy horizontális fázisú evakuálás vagy helyben való védekezés.
Tűz felfedezése esetén szükséges cselekvés
Tűz észlelése esetén minden munkatárs köteles a legközelebbi tűzjelzőt megszólaltatni. A tervnek tartalmaznia kell a tűzeset riasztásának módszerét is.
Tűzjelző megszólalása utáni cselekvések
A tervnek iránymutatást kell adnia minden munkatárs számára, hogy milyen módon cselekedjen a tűzjelző megszólalása esetén, illetve, ha tűzvédelmi felelős személy kerül megállapításra, akkor számára szükséges a megfelelő cselekvéseket meghatározni, hogy segíteni tudja a munkatársakat az épület legközelebbi biztonságos úton való elhagyásában.
Tűzoltóság értesítése
A tűzoltóságot is azonnal értesíteni kell. Ezt vagy az arra kijelölt személynek kell megtennie vagy annak, aki a tüzet felfedezi.
Menekülési útvonalak beazonosítása
Olyan helyeken, ahol ügyfelek vagy általában olyan személyek tartózkodnak, akik számára az épület elrendezése ismeretlen szükséges, hogy olyan eszközök (legfontosabbként kijárat vagy menekülési útvonal feliratok) álljanak rendelkezésre, amelyek segítségével ők is megtalálják a menekülési útvonalakat.
Tűzvédelmi felelős/megbízott
Az épület méretétől és komplexitásától függően szükség lehet tűzvédelmi felelős(ök) vagy megbízott(ak) kijelölésére, hogy bizonyos tűzvédelmi lépéseket végrehajtsanak, amelybe bele tartozik a menekülés is. Fontos, hogy ezek a munkatársak a többi kolléga által is megkapott képzésen felüli speciális oktatáson is részt vegyenek. Nekik nem csak, hogy képesnek kell lenniük a poroltó használatára és kisebb tüzek eloltására, hanem részletesen ismerniük kell a tűz esetén alkalmazandó intézkedési tervet és a saját szerepüket annak végrehajtásában.
Gyülekezési pont
Fontos egy gyülekezési pont előre meghatározása, ahova a munkatársaknak menniük kell menekülés esetén.
Tűzoltási eszközök rendelkezésre állása
Amikor arra lehetőség adódik a képzett, kompetens személy kezdje meg a tűz oltását a megfelelő eszközzel. Fontos, hogy a tűz oltása csak másodlagos az élet biztonságához képest: egyetlen személy se legyen veszélyben.
Szükséges képzés biztosítása
A tűz esetén alkalmazandó intézkedési és menekülési terv legyen rendszeres képzések tárgya, hogy minden munkatárs tisztában legyen annak tartalmával. Az intézkedési és menekülési terv legyen része annak a képzési csomagnak, amelyet az újonnan érkező munkavállalók megkapnak. Ezen felül szükséges rendszeresen tűzriadókat is tartani. A hatékony cselekvés csak akkor valósul meg, ha az jól be van gyakorolva. A tűzriadók során fontos, hogy használjunk különféle menekülési útvonalakat arra az esetre is felkészülve, ha a normál menekülési útvonal nem elérhető.
Az intézkedési és menekülési terv összeállításakor fontos kikérni a szakértők tanácsát, akik a sokféle tűzvédelmi szempontok figyelembevételével tudnak segíteni a terv összeállításában, véglegesítésében.

Read more