Bár a baleseteket mindannyian el szeretnénk kerülni, előbb-utóbb a te cégedben is elő fog fordulni. Ezért érdemes rendet vágni a káoszban és megtudnod, hogy mi a különbség a munkahelyi baleset, a munkabaleset, az üzemi baleset és az üzemi úti baleset között.  Célkeresztben tehát a munkabaleset kategóriák.

Ha bárkit megkérdeznénk, valószínűleg mindenki ismerné a munkahelyi baleset és talán még az üzemi baleset fogalmát is. Azonban azt már kevesen tudnák megmondani, hogy mi a különbség a kettő között, míg az üzemi úti baleset kritériumait még az előzőnél is kevesebben fogalmaznák meg pontosan. 

A munkahelyi baleset

Ez a legismertebb, legelterjedtebb fogalom, ha a munkavégzés közben vagy a munkavégzéssel összefüggő balesetek szóba kerülnek. Azonban ez a fogalom korántsem fedi le azt a területet, amire az értelmezési és a jogszabályi háttér keretet ad.

Ennek oka az, hogy a munkahelyi jelző szűkre szabja a lehetőségeket: azt a téves feltételezést erősíti, hogy csak az a baleset tekinthető munkavégzésből vagy azzal összefüggésben történt balesetnek, ami a munkavégzés tényleges helyén történt. 

Azokról a kivételekről nem is szólva, amikor ugyan ténylegesen a munkavégzés helyén történt a baleset, mégsem minősül munkabalesetnek vagy üzemi balesetnek. Éppen ezért a pontatlanságok tisztázása végett, már az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

is munkabalesetként definiálja a fogalmat.

A munkabaleset fogalma

A Munkavédelmi Törvény szerint: „Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.”

Vagyis munkabalesetnek minősül az, ha egy munkatársad a munkaidejében vagy a felettese által elrendelt túlmunka során megbotlik egy kábelben és úgy esik el, hogy a karját töri vagy agyrázkódása lesz. Ugyanakkor az már nem minősül munkabalesetnek, ha önként – felettese utasítása nélkül – úgy döntött, hogy a munkaideje letelte után a munkahelyén marad és ekkor éri a baleset.

Érdemes figyelmet fordítani a törvényben az „azzal összefügésben éri” kitételre is, hiszen emiatt munkabalesetnek minősül még például:

  • a munkáltató által szervezett csapatépítő tréningen történt baleset,
  • a munkáltató által szervezett családi napon történt baleset,
  • a munkába menet- és onnan hazafelé menet a munkavállalót ért baleset, amennyiben az utazáshoz a munkáltató biztosítja a járművet, ha ezt a munkáltató biztosítja,
  • az étkezőben történt baleset.

Ez a felsorolás teljesség igénye nélkül készült, csupán a tág értelmezési keret szemléltetésére.

Üzemi baleset és üzemi úti baleset

Annak, hogy egy munkabaleset üzemi balesetnek vagy üzemi úti balesetnek minősüljön, előzetes feltétele, hogy a balesetet elszenvedő személynek legyen társadalombiztosítása – vagyis a fekete munka során történt baleset nem minősül üzemi balesetnek. 

Üzemi balesetnek minősül minden, a munkavédelmi törvény által meghatározott munkabaleset, a közcélú munkavégzés alatt történt baleset, vagy az, ha a munkavállalót a rehabilitációjához elengedhetetlen kezelés során éri baleset.

Az üzemi balesetek kategóriájába tartozik továbbá az üzemi úti baleset is. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavállalót a munkába menet vagy onnan jövet éri úti baleset, akkor az üzemi úti balesetnek minősíthető. Kritériuma, hogy a munkavállaló az utazást a lehető legrövidebb úton, indokolatlan megszakítás nélkül ejtse meg. Azt, hogy a kritériumok teljesültek, a munkavállalónak kell bizonyítania.

Ha egy tanácsot megfogadsz…

Érdemes odafigyelned a vonatkozó munkavédelmi törvényi előírások betartására is. Abban az esetben ugyanis, ha egy balesetet munkabalesetnek minősítenek, a munkavállalónak emelt összegű táppénz jár. 

Emellett viszont jegyzőkönyvezni kell a munkabalesetet, így az illetékes hatóságok a felelősöket és a különböző hiányosságokat – például a balesetvédelmi oktatások vagy munkaszervezés során tapasztalható – is megkeresikmegkereshetik. Szabályszegés esetén pedig az eljárás vége munkáltatói bírság és a munkavállaló felé történő kártérítésfizetési kötelezettség lehet. 
Amennyiben te is mindent megtennél munkavállalóid biztonságáért, teljeskörű munkavédelmi szolgáltatásunkkal állunk a rendelkezésedre.