KÖRNYEZETVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelmi szolgáltatásunk során segítséget nyújtunk partnereinknek környezetvédelmi kötelességiek és céljaik eléréséhez.

Éves, illetve szükség esetén negyedéves környezetvédelmi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése a környezetvédelmi hatóság felé (hulladékgazdálkodás, levegő-tisztaság védelem, vízminőség védelem, stb.)


Anyagmérleg készítése a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján. A tevékenység során használt vesz. anyagok és készítmények, illetve azokkal végzett tevékenység ÁNTSZ bejelentése és változásjelentése.


Keletkezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok EWC kódolása.


Hulladékgazdálkodási terv időszakos aktualizálása.


Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása.


A működés során szükségessé váló környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása.


Szükséges engedélykérelmek elkészítése, a meglévő engedélyek meghosszabbíttatása az engedélyeztetés lefolytatása (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, vízjogi létesítési-, Az időközben lejáró környezetvédelmi engedélyek, IPPC engedélyek meghosszabbítása, engedélymódosítási kérelmek elkészítése (környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése).

kornyezetvedelem
Kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal.


Tanácsadás környezetvédelmi és környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben.


A vállalat környezetvédelmi helyzetének felmérése, javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő környezetvédelmi jogszabálynak megfelelő állapot eléréséhez szükséges intézkedésekre.


Környezetvédelmi jogszabályok változásának nyomon követése, arról folyamatos tájékoztatás.


A környezetvédelmi hatóság (előre bejelentett) helyszíni szemléjén történő részvétel, aktív közreműködés. Környezetvédelmi szabályzatok elkészítése.