Mentális és érzelmi jólét a munkahelyen

Mentális és érzelmi jólét a munkahelyen

A fizikai jóléttel kapcsolatban már több bejegyzést is írtunk. Hasonlóan fontos, hogy a munkabiztonság témájában a mentális és érzelmi jólétről is beszéljünk. A legnagyobb biztonságban ugyanis azok a munkavállalók vannak, akik testileg és lelkileg is egészségesek.

Read more

Maximalizáld a hatékonyságot a munkahelyi balesetek minimalizálásával

A váratlan zuhanásoktól a gépek meghibásodásáig a munkahelyi balesetek megjósolhatatlanok és bárkivel megtörténhetnek. A többlet erőfeszítés, amit azért teszel, hogy a munkakörnyezet biztonságát garantáld, azt mutatja a munkavállalók felé, hogy törődsz a jól-létükkel, és ez segíthet javítani a munkaerő közérzetét és produktivitását.

Azzal, hogy cselekszel és követed a következő elővigyázatossági lépéseket meg tudod akadályozni a leggyakoribb munkahelyi baleseteket és meg tudod védeni a munkavállalóidat.

Read more

A 7 leggyakoribb munkahelyi biztonsági kockázat

A munkavégzési területek auditálásakor, legyen az a világ bármely pontján, a szakértők a következő 7 biztonsági kockázat közül szoktak a leggyakrabban egyet vagy többet beazonosítani.

Magasban való munkavégzés

A zuhanásos esetek a munkahelyi halálos kimenetelű balesetek egyik vezető oka és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA) sztenderdjeit egyik leggyakrabban pont az állványozás és a létrázás területein nem tartják be.
A munkáltatók lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy zuhanás elleni védelmet kell biztosítaniuk, vagy a munkavállalók a védőfelszereléseket nem hordják megfelelően. Néhány munkáltatónak még írott zuhanásvédelmi eljárása sincs. A munkáltatóknak be kell azonosítaniuk minden olyan helyszínt, ahol zuhanásvédelem szükséges és képezniük kell a munkavállalókat. Néhány helyszín igazán meglepő lehet, így munkahelyi biztonsági szakemberek bevonása ajánlott.

Read more

10 fontos munkabiztonsági tipp, amelyet minden munkavállalónak tudnia kellene

A munkahelyi biztonság legnagyobb részt azon múlik, hogy az emberek, mind a vezetésben, mind a alkalmazottak mennyire tartják be a biztonsági sztenderdeket, illetve, hogy az ezekről folytatott kommunikáció mennyire működik jól.

Minden sikeres munkabiztonsági erőfeszítésnek az alapja, hogy a munkavállalókat bátorítani kell arra, hogy beazonosítsák a veszélyes viselkedéseket és a fejlődési lehetőségeket, miközben megfelelő biztonsági döntéseket hoznak napi feladataik során.

Íme 10 olyan munkabiztonsági tipp, amely a közös felelősségre alapozva hozzájárulhat egy biztonságos munkahelyi környezethez:

Read more

Tűz esetén szükséges intézkedések meghatározása és a menekülési terv kidolgozása

A tűz esetén alkalmazandó intézkedési és menekülési terv egy írott dokumentum, amely tartalmazza az összes munkavállaló által követendő lépéseket.

A létesítmény nagyságától és jellegétől függően szükséges kialakítani az intézkedési tervet és arról a munkavállalókat értesíteni, képezni. Bizonyos esetekben célszerű lehet meghatározott személyek kijelölése és képzése a menekülés lebonyolítására.

Read more

Tűzoltó készülék helyes használata

Még egy viszonylag alacsony kockázati besorolással rendelkező munkakörnyezetben is, mint például az irodákban, mindig megvan annak a lehetősége, hogy tűz alakuljon ki. Elég csak az irodai étkezőre gondolni. Pontosan ezért előírás a tűzoltó készülék rendelkezésre állása. Természetesen nem elég csak tűzoltó készülék elhelyezése, hanem fontos a helyes használatra is megtanítani a munkavállalókat, ezt a tudást gyakorolni és rendszeresen frissíteni.

Read more

Hogyan meneküljünk egy magas épületből? Alapvető információk, hogy a munkavállalók vészhelyzet esetén is biztonságban maradjanak

A magas épületeket nem a tűz esetén szükséges gyors és könnyű menekülésre tervezték. Természetükből adódóan a lépcsőházak és a liftaknák szűkösek. Amikor munkavállalók tömegeinek kell elhagynia egy magas épületet, a kijáratokat jellemzően eltorlaszolják az emberek nagy mennyisége. A magas épületek tűzbiztonsága szempontjából kulcsfontosságú, hogy a munkavállalók tudják mi a teendő menekülés esetén, hiszen számos sikeres stratégia létezik, még ha némelyik elsőre meglepőnek is tűnik.

Read more

Mit érdemes tudni a munkavédelmi szabályzat készítéséről

Habár minden munkahely szeretné a baleseteket elkerülni, kevesen rendelkeznek alapos ismeretekkel a munkavédelmi szabályzat szerepéről és az azzal kapcsolatos teendőkről.

Fontos kiemelni, hogy az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) értelmében a munkáltató feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelés. Azt, hogy a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében jogszabályban előírt munkavédelmi kötelezettségek teljesítésére milyen eszközöket, formát és módot választ a munkáltató a törvényi szabályozás nem határolja be. Ebből az is következik, hogy a munkavédelmi törvény nem kötelezi a munkáltatót munkavédelmi szabályzat készítésére. A szabályzat készítése azonban a munkavédelmi gyakorlatban kialakult és bevált forma, mivel a sok egyedi utasítás helyett célszerűbb a munkavédelem követelményrendszerét és eljárási szabályait egyetlen utasításban, a munkavédelmi szabályzatban egységbe foglalni.

Read more

10 ok, amiért a munkahelyi biztonság fontos

Egy hatékony munkavédelmi program alkalmazása a munkahelyen az egyik legjobb döntés, amit egy cég csak meghozhat – igaz ez a munkavállalókra és a pénzügyi egyenlegre is.

Az alábbiakban 10 olyan okot szedtünk össze, amelyek alátámasztják azt, hogy a biztonság fontos a munkahelyen.

Read more
  • 1
  • 2