Sok éve széles körben elismert, hogy a fiatalok a munkavállalók legveszélyeztetettebb csoportját alkotják és ennek rengeteg nyilvánvaló oka van. Akár arról van szó, hogy az iskola elvégzése után lép be a munkavállaló a munka világába, akár arról, hogy az iskola mellett dolgozik, egy teljesen más közeg vár rá, különféle komplikációkkal és a legtöbb munkahelyen nincsenek is felkészülve arra, hogy segítsék a fiatalokat ebbe a gyakran problémás átmenetben.

Ehhez jön még hozzá az is, amit még az idősebbek is tapasztalnak egy új munkahelyen, hogy az új környezetben kapkodják a fejüket, nem tudják, hogy mi történik és, hogy nekik hogyan kellene viselkedniük.

Továbbá, a folyamatos jobb versenyképesség iránti hajszában a cégek minden költséget igyekeznek lefaragni és nem feltétlenül felelnek meg maximálisan a vonatkozó jogszabályoknak. Ugyanezek a cégek gyakran a munkahelyi biztonság és egészség kérdését költségként és nem előnyként fogják fel.  

Érthető tehát, ha a fiatal munkavállalók az ilyen környezetben való munkavégzést nehéznek és néha veszélyesnek találják.

Mi teszi a fiatal munkavállalókat annyira sérülékennyé?

A fiatalok munkahellyel kapcsolatos elképzelései eléggé kiforratlanok és kevés tapasztalattal rendelkeznek a való életből, ezért szükségük van iránymutatásra és védelemre ebben a kezdeti, sérülékenyebb időszakban.

Fontos kiemelni, hogy az egészségi és biztonsági kockázat a fiatalokra nézve valós, a nemzetközi statisztikákból az látszik, hogy a 15-19 éves korosztály legalább kétszer akkora valószínűséggel szenved munkahelyi balesetet, mint a 25 éves vagy annál idősebb korosztály.

Mit tehet a munkáltató a fiatal munkavállalók védelmében?

A munkáltatóknak minden munkavállaló egészségét és biztonságát biztosítaniuk kell és biztonságos munkakörnyezetet kell teremteniük, de ezen felül:

  • A munkáltatónak fel kell mérnie a munkahelyi kockázatokat, beleértve a fiatalokra leginkább veszélyt jelentő kockázati tényezőket, abból a szempontból is, hogy a fiatalok általában nem rendelkeznek a megfelelő mennyiségű tapasztalattal és képzettséggel, amely hatással lehet az egészségükre és biztonságukra.
  • Szükséges, hogy a munkáltatók megfelelő információval lássák el a fiatal munkavállalókat. Hasznos lehet, ha a biztonsággal kapcsolatos információ-átadás részét képezi a munkahelyre való belépéskor alkalmazandó folyamatnak. Ezt a folyamatot lehet ennek a célcsoportnak a speciális igényeihez igazítani, figyelembe véve azt, hogy valószínűleg nem rendelkeznek megfelelő tudással a törvényekről és szabályokról, de egyúttal fontos elmagyarázni nekik a munkavállalóként rájuk vonatkozó törvényi kötelességeiket is.

Ez a biztonságról szóló belépéskori tájékoztató program érintheti a következő aspektusokat:

  • Alapvető áttekintése a vonatkozó szabályozásnak
  • Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
  • A szervezet munkahelyi biztonsággal kapcsolatos szabályozói
  • A munkahelyi kockázati tényezők és az azokhoz kapcsoló felelősségi rend
  • Személyes védőfelszerelésekkel kapcsolatos elvárások
  • A biztonságra veszélyes körülmények és cselekedetek jelentése
  • Támogatói vagy mentor rendszer az újonnan érkező fiatal munkavállalók számára

 

Összefoglalva elmondható, hogy a fiatal munkavállalók egy könnyen alkalmazkodó, energikus és lelkes, de ugyanakkor sérülékeny csoportot alkotnak.

Fontos tehát, hogy a lehető legjobb kezdést nyújtsuk számukra és pontosan azt kapják tőlünk, amit a saját fiainknak és lányainknak megadnánk egy hasonló helyzetben.