A tűz esetén alkalmazandó intézkedési és menekülési terv egy írott dokumentum, amely tartalmazza az összes munkavállaló által követendő lépéseket.

A létesítmény nagyságától és jellegétől függően szükséges kialakítani az intézkedési tervet és arról a munkavállalókat értesíteni, képezni. Bizonyos esetekben célszerű lehet meghatározott személyek kijelölése és képzése a menekülés lebonyolítására.

A tűz esetén szükséges intézkedések kidolgozásakor a következő főbb szempontok mérlegelése javasolt:

  • Menekülési stratégia meghatározása
  • Tűz felfedezése esetén szükséges cselekvés
  • Tűzjelző megszólalása utáni cselekvések kidolgozása
  • Tűzoltóság értesítése
  • Menekülési útvonalak beazonosítása
  • Tűzvédelmi felelős/megbízott kijelölése
  • Gyülekezési pont előre meghatározása
  • Tűzoltási eszközök rendelkezésre állása
  • Szükséges képzés biztosítása

Menekülési stratégia

Szükséges a menekülési stratégia meghatározása a beazonosított kockázatok és az alkalmazott tűzvédelmi megoldások figyelembevételével. A körülményektől függően lehetséges egyidejű evakuálás, vertikális vagy horizontális fázisú evakuálás vagy helyben való védekezés.

Tűz felfedezése esetén szükséges cselekvés

Tűz észlelése esetén minden munkatárs köteles a legközelebbi tűzjelzőt megszólaltatni. A tervnek tartalmaznia kell a tűzeset riasztásának módszerét is.

Tűzjelző megszólalása utáni cselekvések

A tervnek iránymutatást kell adnia minden munkatárs számára, hogy milyen módon cselekedjen a tűzjelző megszólalása esetén, illetve, ha tűzvédelmi felelős személy kerül megállapításra, akkor számára szükséges a megfelelő cselekvéseket meghatározni, hogy segíteni tudja a munkatársakat az épület legközelebbi biztonságos úton való elhagyásában.

Tűzoltóság értesítése

A tűzoltóságot is azonnal értesíteni kell. Ezt vagy az arra kijelölt személynek kell megtennie vagy annak, aki a tüzet felfedezi.

Menekülési útvonalak beazonosítása

Olyan helyeken, ahol ügyfelek vagy általában olyan személyek tartózkodnak, akik számára az épület elrendezése ismeretlen szükséges, hogy olyan eszközök (legfontosabbként kijárat vagy menekülési útvonal feliratok) álljanak rendelkezésre, amelyek segítségével ők is megtalálják a menekülési útvonalakat.

Tűzvédelmi felelős/megbízott

Az épület méretétől és komplexitásától függően szükség lehet tűzvédelmi felelős(ök) vagy megbízott(ak) kijelölésére, hogy bizonyos tűzvédelmi lépéseket végrehajtsanak, amelybe bele tartozik a menekülés is. Fontos, hogy ezek a munkatársak a többi kolléga által is megkapott képzésen felüli speciális oktatáson is részt vegyenek. Nekik nem csak, hogy képesnek kell lenniük a poroltó használatára és kisebb tüzek eloltására, hanem részletesen ismerniük kell a tűz esetén alkalmazandó intézkedési tervet és a saját szerepüket annak végrehajtásában.

Gyülekezési pont

Fontos egy gyülekezési pont előre meghatározása, ahova a munkatársaknak menniük kell menekülés esetén.

Tűzoltási eszközök rendelkezésre állása

Amikor arra lehetőség adódik a képzett, kompetens személy kezdje meg a tűz oltását a megfelelő eszközzel. Fontos, hogy a tűz oltása csak másodlagos az élet biztonságához képest: egyetlen személy se legyen veszélyben.

Szükséges képzés biztosítása

A tűz esetén alkalmazandó intézkedési és menekülési terv legyen rendszeres képzések tárgya, hogy minden munkatárs tisztában legyen annak tartalmával. Az intézkedési és menekülési terv legyen része annak a képzési csomagnak, amelyet az újonnan érkező munkavállalók megkapnak. Ezen felül szükséges rendszeresen tűzriadókat is tartani. A hatékony cselekvés csak akkor valósul meg, ha az jól be van gyakorolva. A tűzriadók során fontos, hogy használjunk különféle menekülési útvonalakat arra az esetre is felkészülve, ha a normál menekülési útvonal nem elérhető.

 

Az intézkedési és menekülési terv összeállításakor fontos kikérni a szakértők tanácsát, akik a sokféle tűzvédelmi szempontok figyelembevételével tudnak segíteni a terv összeállításában, véglegesítésében.